Xếp hạng rủi ro mạng

Assured Cyber Protection tự hào thông báo về việc ra mắt mô-đun Xếp hạng rủi ro mạng của chúng tôi cho nền tảng Athena – Enterprise Cyber Security Management™. Dịch vụ này cung cấp các số liệu dựa trên dữ liệu và hệ thống tính điểm dễ đọc để đo lường điểm yếu và đưa ra quyết định thông minh hơn để giảm rủi ro mạng cho doanh nghiệp của bạn.

Bắt đầu ngay hôm nay

Nhận xếp hạng rủi ro của bạn

Để biết thêm thông tin về cách Xếp hạng rủi ro mạng của chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn, hãy liên hệ với nhóm dịch vụ của chúng tôi ngay hôm nay. Chúng tôi cung cấp tư vấn miễn phí để tìm hiểu mức đánh giá nào phù hợp với doanh nghiệp của bạn.

Liên hệ với chúng tôi thông qua

Mạng xã hội

Gửi tin nhắn cho chúng tôi